24 czerwca 2022 r.

Tego dnia poświęcamy się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi oraz uznajemy Jezusa Chrystusa za Króla swojego serca.