1. Piękny dar adwentowego czasu wykorzystajmy na gorliwszą modlitwę, walkę z grzechem i złymi nawykami, okazując coraz więcej miłości Bogu, bliźnim, a zwłaszcza chorym.
2. Dzisiaj zbierane są ofiary do puszek na pomoc dla Kościoła na Wschodzie.
3. Roraty odprawiamy codziennie od poniedziałku do piątku o godz. 18.00.
4. Jutro wspominamy św. Mikołaja, biskupa, który zasłynął gorliwością duszpasterską i szczególną troską o potrzeby materialne bliźnich. Jest On patronem dyskretnej pomocy i życzliwości wobec bliźnich.
5. We wtorek wspomnienie św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła.
6. W środę obchodzimy Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. W naszym kościele Msze św. będą o godz. 12.00 (w Godzinie Łaski Matki Bożej dla świata) i 18.00. Matka Boża powiedziała: Życzę sobie, aby każdego roku w dniu 8 grudnia, w południe obchodzono Godzinę Łaski dla całego świata. Dzięki modlitwie w tej godzinie, ześlę wiele łask dla duszy i ciała. Jest moim życzeniem, aby ta Godzina była rozpowszechniona. Jeśli ktoś nie może w tym czasie nawiedzić kościoła, a będzie modlił się w południe w domu, ten także otrzyma za moim pośrednictwem wiele łask.
7. Do spowiedzi przedświątecznej proszę przystępować w dni powszednie przed Mszą świętą o godz. 18.00 i nie odkładać jej na ostatnie dni przed Świętami, ponieważ nie będzie tradycyjnej spowiedzi jednodniowej.
8. Kres każdego ludzkiego życia powinien wiązać się z godnym pochówkiem. Dziecku, które zmarło przed urodzeniem należy się obrzęd pogrzebu, aby okazać szacunek dla poczętego życia, współczucie rodzicom i najbliższym oraz umocnić ich wiarę w drodze do powtórnego spotkania z własnym dzieckiem w niebie.
9. Przy chrzcielnicy można nabyć świecę Caritas. Opłatki na stół wigilijny w zakrystii lub na chórze.
10. Bardzo serdecznie dziękuję za wszelką życzliwość, modlitwy i ofiary składane na utrzymanie i remont kościoła. Wszystkim parafianom i gościom życzę błogosławionej niedzieli.