Wspólnoty działające przy parafii

1. Ministranci i Lektorzy (spotkania co dwa tygodnie)
opiekun Ks. Proboszcz

2. Róże Żywego Różańca Świętego (zmiana różańcowa w I niedzielę miesiąca po Mszy św. o godz. 9.00)
opiekun Ks. Proboszcz, główna Zelatorka p. Małgorzata Froń

3. Zespół Charytatywny (spotkania kilka razy w roku)
opiekun Ks. Proboszcz, p. Bożena Jaromin

4. Rada Duszpasterska (spotkania raz na kwartał)
opiekun ks. Proboszcz

5. Grupa AA (spotkania w każdą środę o godz. 19.00 w salce)
opiekun p. Florian Żołneczko

6. Poradnia Życia Rodzinnego
(w każdą I środę miesiąca godz. 19.00)

7. Wspólnota Nowenny Pompejańskiej (spotkania kilka razy w roku)
opiekun p. Agata Szymańska

8. Apostolat Margaretka (spotkania kilka razy w roku)
opiekun Ks. Proboszcz

jezus