Za nami uroczystość…

związana z powołaniem Diakonii Caritas Dobra Nowina. Wspólnoty, której celem nadrzędnym
jest głoszenie Dobrej Nowiny poprzez ewangelizację i tym samym wspieranie Caritas w duchowej sferze działalności.
Dziękujemy wszystkim gościom za przybycie oraz udział we Mszy Świętej.
Szczególne dziękujemy Księdzu Filipowi z parafii Jezusa Chrystusa Odkupiciela Człowieka na bielskim os. Karpackim za wygłoszenie kazania.
Pani Magdzie Anioł, panu Adamowi Szewczykowi i zespołowi Vocalis za wyjątkową oprawę muzyczną wydarzenia.
Panu Rafałowi Sawickiemu i panu Piotrowi Jakubiec za wygłoszenie czytań.
Panu Grzegorzowi Giercuszkiewiczowi za organizację i koordynację przedsięwzięcia, Księdzu Proboszczowi za poprowadzenie uroczystości.

Osobom wyróżnionym tj. Panu Doktorowi Andrzejowi Soleckiemu założycielowi Diakonii Caritas Dobra Nowina oraz Panu Grzegorzowi Gebauerowi, koordynatorowi tegorocznej pracy synodalnej, gratulujemy.

fot. Wojciech Kuchcicki