Adoracja Najświętszego Sakramentu w ramach Nabożeństwa Czterdziestogodzinnego

W niedzielę 11 lutego br. ostatnią przed tegorocznym okresem Wielkiego Postu będzie w kościele Adoracja Najświętszego Sakramentu w ramach Nabożeństwa Czterdziestogodzinnego. Przed wystawionym w monstrancji Panem Jezusem, będziemy uwielbiać naszego Zbawiciela, dziękować za otrzymane łaski, przepraszać za popełnione zło i grzechy oraz prosić o pokój na świecie i w naszej Ojczyźnie. Poświęćmy chwilę czasu, aby adorować Pana Jezusa.


Porządek jest następujący: