Adwentowe przeżywanie teraźniejszości…

Adwent nie jest wspominaniem przeszłości ani kreowaniem przyszłości, ale przeżywaniem teraźniejszości. Dlatego na progu Adwentu liturgia wzywa Kościół, aby na nowo głosił wszystkim narodom swe przesłanie: Bóg przychodzi. On nie jest Bogiem, który żyjąc w niebie, nie interesuje się nami ani naszymi dziejami. Jest Ojcem, który nigdy nie przestaje o nas myśleć i w pełni szanując naszą wolność, pragnie nas spotkać i nawiedzić; chce przyjść, zamieszkać wśród nas, pozostać z nami. Przychodzi, bo chce nas wyzwolić od zła i śmierci. Bóg przychodzi, aby nas zbawić!
Hasłem nowego roku liturgicznego, który dzisiaj rozpoczynamy są słowa: Posłani w pokoju Chrystusa. Adwent wykorzystajmy do wspólnej modlitwy w gronie rodzinnym przy zapalonej świecy i wieńcu adwentowym, pomyślmy odpowiednio wcześniej o dobrej spowiedzi, ponieważ nie będzie spowiedzi jednodniowej przed świętami.