Akt zawierzenia dwóm Sercom…

W dniu 24.06 br. zawierzamy nasze serca, nasze małżeństwa, nasze rodziny, naszą Ojczyznę Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi.

Zapraszamy na uroczystości związane z tym wydarzeniem:

  • 20:00 Msza Święta Przebłagalna za grzechy narodu polskiego przez wstawiennictwo Matki Najświętszej o Miłosierdzie Boże i łaski potrzebne do wypełnienia się woli Bożej względem naszej Ojczyzny.
  • 21:00 Apel Jasnogórski, wystawienie Najświętszego Sakramentu, akt poświęcenia siebie dwóm Sercom.
  • 21:30 Różaniec w intencji Ojczyzny