Bierzmowanie naszych uczniów w Bestwinie

W środę 17 kwietnia 2024 r. w Parafii Wniebowzięcia NMP, odbyła się uroczystość bierzmowania,
w której wzięło udział jedenastu uczniów z Janowic. Sakramentu udzielił Bp Janusz Mastalski.
Poniżej przestawiamy fotorelację wydarzenia.

W sakramencie bierzmowania wierni otrzymują Ducha Świętego, który w dzień Pięćdziesiątnicy został zesłany przez Pana na Apostołów. Jest to kolejny po sakramencie chrztu etap chrześcijańskiego wtajemniczenia w wiarę. Sakrament chrztu włącza ochrzczonego w ciało Kościoła, natomiast poprzez sakrament bierzmowania, który jest darem Ducha Świętego, wierni zostają umocnieni w wierze i męstwie, aby potrafili świadczyć o Bogu i Kościele. Sakrament bierzmowania przyjmuje się jednokrotnie, bowiem w tym sakramencie dusze bierzmowanych otrzymują niezniszczalny charakter, czyli znamię Pańskie.