Dystrybucja żywności w ramach POPŻ

W czwartek 19 maja zapraszamy po odbiór żywności z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

więcej informacji o Programie tutaj:

https://caritas.bielsko.pl/pomoc-zywnosciowa-popz/podprogram-2021/