Dzień Dziecka w Janowicach

29 maja w Naszym Kościele, a następnie na pobliskich terenach rekreacyjnych miały miejsce zorganizowane przez Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej przy wsparciu organizacji partnerskich, obchody Dnia Dziecka. Uroczystość skierowana była do tych najbardziej potrzebujących dzieci, których codzienna rzeczywistość zazwyczaj nie jest kolorowa. Do Janowic tego dnia przyjechała młodzież z ośrodków szkolno-wychowawczych, domów pomocy społecznej, szkół specjalnych oraz ukraińskiej pieczy zastępczej.

Poniżej film z wydarzenia