Msza święta otwierająca nowy program pomocy żywnościowej

W miniony czwartek w naszym kościele odbyło się uroczyste nabożeństwo z okazji zakończenia koordynowanego przez Caritas programu żywnościowego POPŻ oraz rozpoczęcia nowego programu pomocowego – Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową.

Mszy świętej przewodniczył Dyrektor Caritas Bielsko-Żywieckiej i jednocześnie proboszcz Parafii św. Józefa Robotnika ks. Robert Kurpios, a Słowo Boże dotyczące istoty niesienia pomocy wygłosił ks. Stanisław Wawrzyńczyk, proboszcz parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego w Bielsku-Białej-Aleksandrowicach.
Wśród przedstawicieli instytucji pomocowych oraz organizacji partnerskich, którzy licznie przybyli do Janowic, obecny był prezes bielskiego oddziału Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta Pan Piotr Ryszka. Prezes złożył na ręce Dyrektora kwiaty będące wyrazem wdzięczności za uzyskaną pomoc dla swoich podopiecznych.

Po części oficjalnej odbyło się spotkanie, podczas którego uczestnicy omówili zasady i koncepcje nowego programu, by jak najefektywniej nieść pomoc potrzebującym.

Wszelkie informacje dotyczące programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową dostępne są na stronie internetowej Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej.

Miarą twojego człowieczeństwa jest wielkość twojej troski o drugiego człowieka. – ks. Mieczysław Maliński.