Niezbędne prace remontowe przy wejściu do kościoła

Z uwagi na postępującą destrukcję fundamentu wejściowego do kościoła, która spowodowana jest działaniem wody, okazało się, że niezbędne jest wykonanie zewnętrznej izolacji pionowej fundamentu.

Zgodnie z ekspertyzą specjalisty inż. Jarosława Godka, w celu eliminacji problemu niezbędne jest przeprowadzenie następujących prac:

-wykonanie odcinkowego wykopu wąsko-przestrzennego z odpowiednim odkładem urobku,
-ocena sposobu wykonania izolacji pionowej. System Izohan,
-wykonanie bezpośrednie tj. wyczyszczenie ściany fundamentowej na gł ok.1,2m,
-gruntowanie masą Izohan Dysperbit,
-wykonanie szpachli izolacyjnej (masa) WM Izohan,
-montaż (klejenie) XPS 50 styropian izolacja termiczna na masie klejącej WK,
-wykonanie zabezpieczenia z membrany kubełkowej pionowej fundamentu,
-zasypanie z zagęszczeniem warstwowym wykopu