Odwiedziny kolędowe…

Z powodu trwającej pandemii, zamiast tradycyjnej kolędy, zapraszam na Mszę św. wieczorną w intencji rodzin o godz. 18.00, wszystkie rodziny według następującego porządku:


27 grudnia 2021 – Poniedziałek – ul. Prusa i ul. Janowicka od Bestwiny do kościoła po prawej i lewej stronie.
29 grudnia 2021 – Środa – ul. Janowicka od kościoła do Niklówki po prawej i lewej stronie oraz ul. Korczaka, ul. Gajowa, ul. Łąkowa i ul. Pisarzowicka
3 stycznia 2022 – Poniedziałek – ul. Szkolna, ul. Podlesie, i ul. Górska
5 stycznia 2022 – Środa – ul. Pszczelarska, ul. Graniczna, ul. Społeczna, ul. Targanicka i ul. Łanowa
7 stycznia 2022 – Piątek – ul. Miodowa, ul. Borowa i ul. Kubika


Jeśli ktoś nie może przyjść w wyznaczonym terminie można wybrać inny dzień tygodnia. Podczas sprawowania Mszy św. będziemy odczytywać prośby, które można zostawić w zakrystii przed Mszą św. Gdy w kolejnym roku nie mogę odwiedzić wiernych w parafii proszę jeśli to możliwe o wskazanie osób potrzebujących pomocy sąsiedzkiej, materialnej oraz tych, którym należałoby udzielić sakramentów świętych. Kartki z tymi informacjami proszę również złożyć w zakrystii. Po Mszy św. będzie przekazywany Pakiet kolędowy zawierający informację o okresie Bożego Narodzenia, tekst modlitwy błogosławieństwa rodziny i mieszkania, wodę święconą, kredę do oznaczenia drzwi.