W związku z rozpoczętymi pracami odkrywkowymi od góry i od dołu schodów, rzeczoznawcy budowlani stwierdzili gorszy stan techniczny schodów niż to stwierdzono wcześniej.

– 90 % prętów zbrojeniowych jest skorodowana w taki sposób, że ze średnicy 18mm pozostało tylko około 10mm.

– beton od dołu odpada płatami o szerokości 10-60cm

– po oderwaniu pierwszej warstwy odspojonego betonu, często pojawia się kolejna odspojona warstwa,

– górna strona podestu schodów (jak się okazało) posiada zatopione w betonie płyty kamienne o różnej grubości, co od razu przekreśla możliwość ponownego wykorzystania tego kamienia, zwłaszcza po wykonaniu warstw izolacyjnych i wyrównaniu podłoża. płyty kamienne na stopniach są jednolitej grubości i będzie można je ponownie wykorzystać.

Rzeczoznawca budowlany dokona stosownych obliczeń i przedstawi projekt najodpowiedniejszej stalowej konstrukcji, która podeprze poziomą płytę podestu oraz skośną płytę stopni schodów.

Całość inwestycji będzie polegać na: robotach odkrywkowych i demontażowych, wzmocnieniu konstrukcji od dołu, wykonaniu izolacji od góry, położeniu nowego kamienia, impregnacji i otynkowaniu schodów od dołu.

Wycena remontu schodów zostanie przedstawiona po sporządzeniu projektu wzmocnienia.