Ogłoszenie

W dniach 4 i 5 lipca w godzinach od 9:00 do 13:00 w parafii będzie wydawana żywność z Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową. Prosimy o zgłaszanie się po odbiór osoby, które złożyły odpowiednie skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej w naszej Parafii.

Link do strony Caritas – FEPŻ gdzie można znaleźć wszystkie szczegóły dotyczące realizacji Podprogramu 2023 – https://caritas.pl/fepz/