Pomoc Żywnościowa

Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej informuje o możliwości uzyskania pomocy żywnościowej dla najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa. Osoby zainteresowane powinny przedłożyć w Caritas skierowanie, wystawione przez Ośrodek Pomocy Społecznej właściwy miejscu zamieszkania. W przypadku mieszkańców naszej parafii organem wystawiającym skierowanie jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bestwinie.