Pomoc żywnościowa w ramach FEPŻ

Parafia Św. Józefa Robotnika w Janowicach przystąpiła do Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2023. FEPŻ jest bezpośrednim następcą Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014–2020. Program opiera się na zapewnieniu osobom najbardziej potrzebującym podstawowej pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków oraz umożliwieniu im udziału w bezpłatnych warsztatach na rzecz włączenia społecznego – tzw. działaniach towarzyszących.

Program skierowany jest do osób z dochodem 2056,40zł osoba samotna i 1590,00zł osoba w rodzinie.

Skierowania do Programu wystawia Ośrodek Pomocy Społecznej w Bestwinie.

Skierowania do Programu można składać codziennie od godz. 9:00 do 14:00 w biurze magazynu Caritas.