Pomoc żywnościowa z Caritas.

Osoby odbierające żywność z programu Pomocy Żywnościowej „Podprogram 2020” mogą zgłaszać się po odbiór żywności od 1 czerwca.