Remont zakrystii.

Trwają prace remontowe w zakrystii. Gotowa jest już górna zakrystia, gdzie wymieniona została cała instalacja, pomalowano ściany i położono panele. Wycyklinowane i pomalowane są schody prowadzące na górę. W dolnej części wymieniono stolarkę okienną, przygotowano ściany do malowania. Najważniejsze przedsięwzięcie to wymiana tablicy rozdzielczej na nowoczesną, spełniającą wszystkie wymogi bezpieczeństwa. Prace w toku.