„Różaniec to jak telefon na 112, najlepsza pomoc w sytuacjach bez wyjścia”

04.11.2023 roku odbyło się już drugie spotkanie „przy kawie” Księdza Proboszcza Roberta Kurpiosa z Różami Różańcowymi, które rozpoczęło się modlitwą. Następnie były podziękowania, poruszono sprawy bieżące, omówiono też plany na przyszłość . Spotkanie okraszone pysznymi domowymi wypiekami przebiegało w radosnej atmosferze. Można było poczuć siłę z jaką wspólnota oddziałuje na każdego z jej członków . Był to miło i pożytecznie spędzony czas .
Jeśli chcesz tego doświadczyć osobiście dołącz do nas .