Świadectwo wiary.

Żeby uwielbiać Boga nie potrzeba otwartych drzwi lecz otwartych serc.

W wielki piątek o godz. 8.00 ministranci którzy przyszli na adorację Najświętszego Sakramentu zastali zamknięty kościół…
Jak widać nie przeszkodziło im to w modlitwie.