Święto Ofiarowania Pańskiego – Matki Bożej Gromnicznej

Pamiętajmy, że zapalona świeca – gromnica jest symbolem Chrystusa Zmartwychwstałego, który przyniósł światu światło prawdy, życia i łaski. Gdy w domu modlimy się przy zapalanej gromnicy, zwłaszcza w chwilach trwogi i zagrożenia takich jak: burza, huragan, czy nadchodząca śmierć bliskiej osoby to wyrażamy nasze zaufanie i oddanie Chrystusowi. Światło gromnicy broni od nieszczęść fizycznych i duchowych, a w ręku umierającego jednoczy go z Chrystusem. Niech taka świeca będzie w każdej katolickiej rodzinie i z nią uczestniczmy we Mszy św. 2 lutego.

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Ofiarowanie Pańskie, zwane też świętem Oczyszczenia Najświętszej Maryi Panny jest jednym z najdawniejszych świat chrześcijańskich. W myśl staropolskiego zwyczaju nosi ono również nazwę Matki Bożej Gromnicznej. Początki tego święta sięgają tradycji starożydowskiej, zgodnie z którą każdy pierworodny syn w 40 dniu życia winien być zaniesiony do świątyni jerozolimskiej, położony na rękach kapłana i ofiarowany Bogu.
Legendy podają, że w mroźne lutowe noce Matka Boska chodzi po polach i miedzach z zapaloną gromnicą. Jasny płomień świecy rozprasza groźne ciemności, chroni oziminy przed wymarznięciem i oświetla drogę zbłąkanym podróżnym. W wędrówce towarzyszą Maryi obłaskawione wilki, zwane gromnicznymi, które skierowała na drogę dobra, czyniąc swoimi sługami.