Termin odbioru żywności…

w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, został wyznaczony na najbliższy poniedziałek tj. 28.02.2022r. Produkty spożywcze wydawane będą w godzinach 9:00 – 11:00 w magazynie Caritas. Zapraszamy mieszkańców Janowic i najbliższych okolic, prosimy pamiętać o skierowaniu.