Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata

Panie Jezu Chryste, Królu Wszechświata, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas korzących się u stóp Twoich. Tobie oddajemy cześć i uwielbienie. Przyrzekamy całym dalszym życiem swoim dbać o Twoją chwałę i zawsze dziękować Ci za Twoje nieskończone Miłosierdzie, które okazujesz z pokolenia na pokolenie.  Uroczyście obieramy Ciebie, Panie, Jezu Chryste za naszego PANA i KRÓLA, gdyż wielkie rzeczy uczyniłeś dla nas. Matkę Twoją, Niepokalaną Dziewicę Maryję ponownie przyrzekamy czcić jako PANIĄ i KRÓLOWĄ naszej umiłowanej Ojczyzny.  Jezu Chryste, Ty jesteś Panem nieba i ziemi. Bądź KRÓLEM mojego życia, bądź jedynym PANEM całej naszej wspólnoty, bądź PANEM wszystkich polskich rodzin, bądź PANEM i KRÓLEM w Polsce, Ojczyźnie naszej, w tym pokoleniu i po wszystkie czasy. Niech przez nasze życie zgodne z przykazaniami Bożymi wzrasta Twoje Królestwo Pokoju, Prawdy, Sprawiedliwości i Miłości.

Pod koniec każdego cyklu liturgicznego Kościół obchodzi uroczystość Pana naszego Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, jedno z najpiękniejszych świąt kalendarza liturgicznego. W tym wspomnieniu otrzymujemy potoki łask, które przez chrzest uświadamiają nam naszą szlachetność dzieci Bożych: ”Podnosi nędzarza z prochu,[…] by go posadzić wśród książąt swojego ludu,” (Ps 113,7-8). Każdy z nas, urodzony ze skazą grzechu pierworodnego, dzięki łasce zostaje wyniesiony do rangi księcia, ponieważ za nas przelała się Krew samego Króla, przemieniając nas w Jego braci i członków Boskiej rodziny.