Uroczystość Odpustowa Matki Bożej Częstochowskiej

Wydarzeniu przewodniczył Ks. Piotra Hoffmann, dyrektor Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Bielsko-Żywieckiej.