Wizyta Konsula USA…

11 maja br. w naszej niewielkiej miejscowości wizytę złożył Konsul ds. politycznych i administracyjnych USA Pan Steven A. C. Bremner. Dyplomata spotkał się z Księdzem Proboszczem – Dyrektorem Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej. Wyraził uznanie dla działań pomocowych prowadzonych przez organizację, szczególnie na rzecz doświadczonych wojną mieszkańców Ukrainy.
Działania te inicjowane i koordynowane są przez Caritas, ale to Państwo jesteście darczyńcami i bez Was organizowanie jakiejkolwiek pomocy byłoby niemożliwe. Dlatego w imieniu Konsula chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim Parafianom, którzy włączają się do akcji prowadzonych na rzecz potrzebujących.