Zapraszamy na poniedziałkową…

wieczorną Mszę Świętą, podczas której przy akompaniamencie instrumentów znakomitych muzyków, zainaugurowana zostanie działalność Diakonii Caritas Dobra Nowina.