Żywność z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej informuje, że żywność z POPŻ będzie wydawana w poniedziałek 23.08.2021 w godz. od 9:00 do 13:00 w magazynie Caritas przy naszym kościele.

Serdecznie zapraszamy !