parafia-jan1
parafia-oltarz
parafia-jan2

W Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej…

wyszliśmy na ulice naszej parafii w uroczystej procesji eucharystycznej. Przeszliśmy ulicami Janowic oddając cześć Jezusowi Eucharystycznemu. Wyznaliśmy wiarę w Boga…

16 czerwca br. obchodzimy Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

Tego dnia Msze święte będą o godz. 7.00, 9.00 i 11.00. Po Mszy świętej o godz. 11.00 z wdzięcznością za…

24 czerwca 2022 r.

Tego dnia poświęcamy się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi oraz uznajemy Jezusa Chrystusa za Króla swojego serca.

Dzień Dziecka w Janowicach

W niedzielę, podczas Mszy świętej uczczone zostało bardzo ważne święto przypadające na dzień 1 czerwca- Dzień Dziecka. Najmłodsi parafianie z…

Obrzęd przyjęcia nowych ministrantów

Po intensywnym okresie przygotowań nadszedł czas włączenia kandydatów na ministrantów w szeregi liturgicznej służby ołtarza. Dla kandydatów był to moment…

Pielgrzymka dziękczynna za dar Pierwszej Komunii Świętej

Wczoraj tj. 12 maja 2022r. uczniowie klas III, którzy niedawno po raz pierwszy przyjęli Komunię Świętą udali się wraz z…

Wizyta Konsula USA…

11 maja br. w naszej niewielkiej miejscowości wizytę złożył Konsul ds. politycznych i administracyjnych USA Pan Steven A. C. Bremner.…

Dystrybucja żywności w ramach POPŻ

W czwartek 19 maja zapraszamy po odbiór żywności z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa więcej informacji o Programie tutaj: https://caritas.bielsko.pl/pomoc-zywnosciowa-popz/podprogram-2021/

Nabożeństwo Pierwszej Soboty Miesiąca

W pierwszą sobotę miesiąca maja br. przeżywaliśmy w naszej parafii Pierwsze Nabożeństwo Wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi połączone z procesją fatimską…

Zapraszamy na pierwsze soboty miesiąca…

Msze Święte

w dni powszednie:
Poniedziałek: godz. 18.00
Wtorek: godz. 7.00
Środa: godz. 18.00
Czwartek: godz. 7.00
Piątek: godz. 18.00
Sobota: godz. 18.00

w Niedzielę i święta:
godz. 7.00, 9.00, 11.00

W miesiącach maju i październiku Msze święte o godzinie 18:00.

W Pierwszy Piątek i w Pierwszą Sobotę każdego miesiąca dodatkowo Msza święta o godz. 7.00

Transmisja na żywo

Modlitwa do św. Józefa

Do Ciebie, święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli. Wezwawszy pomocy Twej Najświętszej Oblubienicy, z ufnością również błagamy o Twoją opiekę. Przez miłość, która Cię łączyła z Niepokalaną Dziewicą Bogurodzicą i przez ojcowską Twą troskliwość, którą otaczałeś Dziecię Jezus, pokornie błagamy: wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył Krwią swoją i Twoim potężnym wstawiennictwem dopomóż nam w naszych potrzebach. Opatrznościowy Stróżu Bożej Rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas, ukochany Ojcze, wszelką zarazę błędów i zepsucia. Potężny nas Wybawco, przyjdź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z mocami ciemności, a jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które groziło Jego życiu, tak teraz broń Świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkiej przeciwności. Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy, za Twoim przykładem i Twoją pomocą wsparci, mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie. Amen